Blog Image

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Nya skolutvecklingsprojekt på gång

Lärande Posted on 2018-10-05 12:53:17

Det blir en spännande höst på Sandgärdskolan. Inte mindre än två olika skolutvecklingsprojekt kommer att inledas. Man skulle faktiskt kunna se dem som fyra.

Förmågan att lyssna och förstå engelska har länge varit en käpphäst för oss. Vad är det egentligen som är svårt när man tycker att detta är svårt och hur kan man i så fall undervisa om det? Vi har inlett med att låta alla elever i åren 7, 8 och 9 göra ett litet test i form av en del av det öppna nationella prov som finns och sedan svara på några frågor om vad som eventuellt är svårt. Det börjar redan utkristallisera sig några intressanta spår. Det har sannolikt med strategier för ordförståelse att göra. Om den enda strategin man har för att ta reda på betydelsen av ord man inte förstår är att söka i Google translate eller att fråga läraren blir det svårt att hantera hörförståelse.

Med bakgrund i detta test kommer vi gemensamt designa en lektion där strategier (eller något annat) undervisas. Denna lektion genomförs sedan i en av elevgrupperna och… Ja, vi gör en learning eller lesson study. I just fallet med engelskan skulle vi kunna göra en learning study eftersom variationsteorin finns sedan tidigare arbeten.

Det andra projektet är egentligen tre. När jag och Jonas var på NATDID i Norrköping i våras hörde vi om ett intressant arbete som tog sin utgångspunkt i reklamaffischer för “smutsig el”. Det var (tror jag) ett FoU-drivet i Stockholm där elevers förståelse för begreppet smutsig el undersöktes. Min spontana tanke var att detta är beroende på kontext. Om man befinner sig på en NO-lektion förstår man kanske begreppet på ett annat sätt än när man är i SO-klassrummet eller i svenskan.

Vi kommer att använda oss av reklamaffischer/budskap från kollektivtrafiken där elever behöver förstå såväl ett NO-innehåll som ett SO-innehåll och dessutom ords dubbla betydelser för att helt och hållet se helheten i budskapen. Designen är inte helt klar än, men det lutar åt att vi gör en NO-lektion, en SO-lektion och slutligen en svensklektion där de kritiska aspekterna för respektive ämnesinnehålls kunnande behandlas. På något sätt skall dessa lektioner syntetiseras. Förslag på hur mottages tacksamt.Last night Variation theory saved my life

Lärande Posted on 2018-09-18 16:33:57

Lite ombyte är trevligt. Den senaste tiden har präglats av
skolutvecklingsprojekt och konferenser som varit kopplade mer till skolvärlden
än till forskarvärlden. Det var därför väldigt trevligt att snubbla in i
forskarvärlden igen i och med det arbete som började med att min handledare på
lic-avhandlingen, Mona Holmqvist, ville ha hjälp med lite empiri till en
studie. Hur uppfattar elever begreppet lärande? Det kan måhända se ut som en
fråga med begränsad bäring; varför är det intressant att veta? Är det inte
bättre att fråga dem hur de ser på att läsa, eller att addera, eller något
annat lite mer tydligt kopplat till praktiken i skolan? Tanken med den
föreliggande frågan är dock att analysera samma data med två metoder,
variationsteori och fenomenografi, för att därmed se hur dessa två kan samverka
och berika varandra.

Det var således en glad överraskning när Mona en dag mailade
för att berätta: 1. att jag gärna fick vara med mer i forskningsprojektet (mer
än att bara bidra med insamlingen av empiri) och 2. att abstract skulle skickas
till EARLI SIG9-konferensen i Birmingham. Det vill säga en vetenskaplig
konferens inriktad mot fenomenografi och variationsteori.

Så, här är jag nu. I Birmingham, med konferensen bakom mig
och nya intryck. Vad tar man med sig då? För det första är det stimulerande att
åter vara i en miljö där man inte drar sig för att borra rejält djupt i teoridiskussioner.
Det är även lite kul att vara på en sådan konferens när man inte lite lätt
stammande drar preliminära resultat med en ofärdig analys där man försöker göra
något oerhört originellt, men mest förvirrar sig själv och åhörarna. Det vill
säga när man är doktorand. Nu är väl jag för all del bara licentiat, men jag
behöver inte alls prestera ny forskning på samma vis och jag känner så mycket
igen mig i de doktorander som gör sessionsbidrag där de inte riktigt klarar av
att hålla ihop trådarna. Slutligen är det kul att vara lärare på en konferens
av detta slag och kunna relatera till elever och klassrum med ett
förstapersonsperspektiv. Inte ur ett observerande perspektiv.

Ett exempel på lärarperspektivet, och hur det faktiskt
berikas av forskarögat. I en keynote visades ett exempel från en norsk lektion.
Eleverna hade läst en novell och skulle berätta om sina tankar. De började lite
trevande och sade saker som ”spännande”, ”kul” och något annat allmänt. Sedan
kom två intressanta delar. En kniv var tydligen inblandad (nej, det var ingen
Hassan-sketch) för den nämndes några gånger sade eleverna och spänningen stegrades
på något annat sätt också. Här kände jag spontant som svensklärare att läraren
måste fortsätta och nysta i diskussionen; varför nämns kniven? hur stegras
spänningen? Med ett variationsteoretiskt perspektiv skulle man säga att här
öppnas två dimensioner av variation som skulle kunna göra det möjligt för
eleverna att urskilja två kritiska aspekter av lärandeobjektet ”novellanalys”.
Varför nämns kniven? Kommer den till användning? Generalisera med Tjechovs
gevär. Jämför med Strindbergs detaljer i Ett halvt ark papper. På samma sätt
skulle man vilja jämföra med klassiska modeller av dramaturgi. Hur brukar en
novell byggas upp? Är denna likadan? Vad skiljer sig åt?

Det var trevligt att träffa gamla bekanta från
forskarskoletiden också och det blev uppenbart mot slutet att detta är en
oerhört speciell miljö att befinna sig i. När vi vid sista dagens lunch pratade om
vad andra från forskarskolan gjorde nu, och varför de fortsatt forska eller
inte illustrerades detta med extremt genrespecifika skämt. ”Nej, han har nog inte
urskiljt de kritiska aspekterna av det intressanta med att disputera” hette det
när man ville förklara varför någon inte vill fortsätta mot doktor. Att över
huvud taget dra ett skämt som detta är allvarligt. Riktigt illa är att samtliga
vid bordet skrattade. Tur att det är svenska med 8a klockan 8.20 imorgon.Jersey girl

GiGS Posted on 2018-05-18 21:52:16

’cause tonight I’m gonna take that ride,
Across the river to the jersey side,
Take my baby to the carnival,
And i’ll take you all on the rides.

Tom Waits
describes the feeling of having your loved one on the other side of a river and
all you think about is seeing her again. Even though it will be a ride away
from your friends and your home you would want to go there.

Yesterday
Jonas and I made a very quick trip to the northern part of Nicosia, the one
behind the wall. When we went here we were aware of the fact that Nicosia and
Cyprus is still divided, but we did not know what the people actually thought about
the division. Many people we met said things that made you wonder if they have
not really heard about things like critical thinking and human behavior. On the
other hand there was this taxi driver that told us that he goes to the northern
part every night to fill his car.

What about
the activities then? A really great thing we did yesterday (Thursday) was that
we demonstrated the global stem challenge that was used by the Swedish girls.
And we did it by having a lesson with the Cypriotic kids. It is really exciting
to be able to teach so far away from your own school and realize that it is basically
the same feeling. Think about that the next time you hear strange stories about
what somebody is like or what some nationalities are like. We are more alike
than we are not.

This text
is finalized on board the flight from Larnaca to Vienna. My flight became
delayed and I would miss the connection in Frankfurt. The kind people at the
airport changed my booking as I was waiting by the desk. You see, problems can
be solved. They should not be made into bigger ones.First things first

GiGS Posted on 2018-05-16 17:38:06

Today’s
activities in the GiGS project included a visit to the KIOS research center
which is a part of the university of Cyprus. The main focus for the
presentations was the use of digital technology to improve life in many ways.
We got to see systems for monitoring report on water pipes and electrical
wires. There were also impressive drones and impressive examples of coding to
make them identify problems in fire extinguishing.

The first thing
we did was to listen to a presentation on artificial intelligence and the
message that came out was that a smart item does not have to be that
intelligent. It only has to react to certain stimulus. This reasoning sounded a
bit strange to me, but when learning was later on defined very crudely as
reacting to a certain impression and then drawing a conclusion from it, I realised
that the behaviouristic model was the only one used. OK, it may be practical.

But think
about it for a while. What would happen to the idea of AI and “smart” everything
if we would take on another idea for learning. Let’s say that knowledge is to
interact with tools in an appropriate way and that learning is to do it better
and better. Would a cruise control (this was used as an example of a smart item
that we didn’t think about) be considered smart? Would an app that sends a
message from the fridge to your phone to indicate that you are out of milk be smart?

What if we
consider learning to be discerning of critical aspects of an object of
learning. Would that perhaps help the people that program autonomous cars to
separate a stone from a hedgehog on the road? Perhaps these things are only
interesting on a philosophical level, but I cannot help being a bit upset when
some things (like theories of learning) are treated so shallow in such an
advanced example of research as AI.

There was one
thing though that upset me for real. When the presenter talked about fire
extinguishing and smart buildings he used the utterly tragic example of the
fire in Grenfell Towers. If the building had been smart, the firemen would have
known that they could have gone in, even though it may have appeared to be too
hot. I do not think that lack of technology was the issue there. Grenfell has
still not been rebuilt. People are still not able to return to their homes. Earlier
in the presentation a message was that the human brain does not need to be involved
in a smart item. Perhaps not, but a human heart does and there are many hearts
of politicians that are missing in the case of Grenfell.

Stormzy at the Brit Awards: “Yo, Theresa May, where’s the money for Grenfell?”The Right Profile

GiGS Posted on 2018-05-14 17:30:36

Hello GiGS my old friend. I have come to talk with you again.

So. A new partner meeting in the Girls into Global STEM project and this time we all meet in Cyprus. The issue of this week’s meeting is to evaluate and rework the teacher training activities that have been carried out in each country.

The hosts have invited us to the Grammar School in Nicosia which is surely an impressive sight. The surroundings are beautiful and the buildings are extremely well equipped and modern in all ways possible. We were treated with a visit to the robotics lab and I am rather sure that few Swedish schools can match those possibilities. It was also very obvious that they wanted to promote their school. Everybody in the staff tried their best to impress us in a positive way.

One of the things on my personal to-do-list was left hand driving and now I can proudly say that I have not only driven on the left hand side in a car with the steering wheel on the right side (but not the correct). I have also driven in a roundabout, overtaken another car and managed the narrow alleys of the old town.

Jonas and I deliberately took a de-tour on our way back from the Grammar School to the hotel and managed to get a view of rural Cyprus. Interesting to see these giant cacti, derelict houses and olive trees.Is there a doctor in this room?!

Lärande Posted on 2018-03-15 11:34:39

Trots
att jag inte kan peka på någon speciell titel kan jag se den typiska filmscenen
framför mig. En person har svimmat eller hamnat i ett akut sjukdomstillstånd
och det behövs hjälp. Fort. Gärna av någon kvalificerad. Tanken slog mig lite
när fobasNT18 inleddes i tisdags morse. Där satt jag bland alla NO-lärare och –forskare
(tillsammans med folk från Skolverket och något science center). Om det skulle
uppstå en situation där det snabbt behövdes en språkdidaktiker kunde jag ställa
mig upp och tillhandahålla mina tjänster på nödsignalen ”Is there a language
teacher in this room?!” Jag hade nog varit den enda tillgängliga.

Vad
kan man då få ut av en konferens som så tydligt riktar sig mot NO- och teknikämnenas
didaktik om man är lärare i svenska och engelska? En hel del visade det sig. I
den första keynote-föreläsningen presenterade Dr Helge Dresch resutat från
studier där elever använde sig av teleologiska och antropomorfologiska
förklaringar till naturvetenskapliga företeelser. De gav alltså
naturvetenskapen mänskliga egenskaper som inre vilja. Giraffen har utvecklat
lång hals för att den vill nå de höga grenarna eller positivt laddade atomkärnor
lockar till sig och dra åt sig negativt laddade elektroner. Detta är för mig
samma självmål som att förenkla för eleverna av välvilja och göra det så mycket
så att generalisering inte längre går att göra. Att kalla preteritum för dåtid
till exempel. Funkar kanske till viss del, men blir svårt när andra språk skall
diskuteras.

Onsdagens
keynoteföreläsare doktoranden Ulrika Ryan från Malmö universitet pratade om
digitala verktyg i matematikundervisningen. Hon sade att hon kände sig som en
katt bland hermelinerna som matematiklärare bland alla NO-människor. Jag
förstår vad hon menar… Det bjöds på en gedigen genomgång av datorstöd och en
metafor som användes kommer jag ta med mig. En pensel kan användas till många
olika saker. Allt från att måla en vägg till att måla et konstverk. Avgörande
är ens kunskaper och mål med verksamheten. För Ryan var penseln en metafor för
datorn och för mig kan det vara såväl dator som ordinlärning som en massa andra
företeelser. Det är användningsområdet som avgör, inte verktyget i sig.

Blev
det någon kultur i Norrköping då? Absolut. Till att börja med var konferensen
lagd i lokaler som angränsade till den vansinnigt vackra och dramatiska miljön
runt de gamla industribyggnaderna som kantar Motala ström genom centrala
staden. Det är svårt att argumentera emot påståendet att ”vi har Sveriges
vackraste campus”. Kulturdel 2 kom när Jonas och jag gick från hotellet dag 2. ”Kan
undra om Broadway finns på riktigt?” funderade Jonas när vi pratade om Eldkvarn
(som vi gjorde en del under de två dagarna). ”Tja,” sade jag och tittade upp. ”Det
skulle ju kunna vara denna gatan?” Vi gick då på Bråddgatan och bara en liten
bit längre fram såg vi etablissemanget Café Broadway på höger sida. Det fick
bli en kaffe och chokladboll där när vi väntade på tåget. Tyvärr hade vi redan
ätit lunch, vilket uteslöt en legendarisk äggmacka, men det var inget tvivel om
att detta var stället där Eldkvarn en gång inledde sin karriär. Kan undra om
det var här Plura fick idén om att göra matlagningsprogram i TV med bar
överkropp också?

Vår
egen presentation? Jodå. Det kändes som att publiken var intresserade och
framförallt av e-boksskapandet i GIGS-projektet. Det är väldigt roligt att bli
igenkänd också. ”Jag såg er presentera på Lärarnas forskningskonferens i höstas”.

Tack
till NATDID på Linköpings universitet för två intressanta och givande dagar. Vi
har fått massor med intryck och inspiration. Nu drar vi igång ett nytt
forskningsprojekt.Vad gör vi egentligen?

Lärande Posted on 2017-11-02 13:38:02

Hur går du igenom subjekt och predikat? När skall vi köra novellskrivandet i år?

Dessa exempel kommer från svensklärardiskussioner på högstadiet, men jag antar att de går att applicera på valfritt skolämne och i valfri ålder. Det som Martin Stolare tog upp i sin keynote på Lärarnas forskningskonferens berör den viktiga och tyvärr ofta förbisedda frågan som (inte) ställs i skolan. Vad? Även om det ibland kan verka som att ämnesinnnehållet är givet eller kommer ur Läroplanen finns det inget som säger att ett visst stoff måste behandlas. Inte allt i alla fall och det är definitivt inte givet att man måste behandla något visst bara för att det gjordes förra året.

I år skall vi till exempel i ämnet svenska skriva (eller skall vi kanske säga producera eller skapa) e-böcker istället för de tryckta böcker som tidigare års sjuor gjort. Inte för att tidigare års elever varit missnöjda utan för att den formen (eller det ämnesinnehållet om man vill) nog är mer relevant för eleverna som samhället ser ut nu.

Ett annat exempel på hur viktigt det är att noggrant överväga ”vad” kan hämtas från den keynote som Ingrid Carlgren höll på LFK för två år sedan. Genom att använda ämnesinnehållet ”att sortera och gruppera växter” visade Carlgren då hur detta ämnesinnehåll, trots sin till synes daterade prägel, fick elever att utveckla många av de kvaliteter som krävs i ämnet biologi.

Det är ett nytt ämnesutvecklande projekt på gång på Sandgärdskolan. Detta skall ta sin utgångspunkt i just ämnets karaktär. Förhoppningen är naturligtvis att eleverna skall lära sig mer, men även att lärarna skall stärkas i sina identiteter som ämnesexperter och att frågan vad vi undervisar om skall skjutas fram. För det är inte samma sak att undervisa om eller lära sig kemi som engelska.A good year for the roses

Idéer och infall Posted on 2017-06-21 14:27:11

The school year at Sandgärdskolan has to a very large extent focussed on the GiGS-project. At least when it comes to the school development part of the year. Most of the things that are needed to explain about the last part of the e-book writing and the week in Poland has already been said, so I leave it until the book is finally finished in a couple of days.

It is a pleasure to realize how much other aspects of school development that have come out from the thrilling cooperation with UK, Poland and Cyprus. We have done a local research project based on one of the pupil-led lessons. More about this will come this autumn when Jonas and I go to Stockholm to present at the Teachers’ Research Conference.

We will also continue working with the e-book as a means of collecting and presenting pupils’ work. It is an interesting and stimulating way of combining various media in one neat package.

Now I think it is time to take a summer break. Personally the first thing I will do is to visit Berlin next week and brush off the old Autobahn Deutsch. Perhaps there will be new ideas already there for next year’s lessons and in what direction Sandgärdskolan needs to turn to improve even further. Even though I might not get any ideas about school development, I might at least get an idea of what it is like to not understand most of the things people say. Might be something worth remembering when the term starts off with new year-7 pupils.« PreviousNext »