Blog Image

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

En skölle blett tekniklärare

S.T.E.M Posted on 2016-12-16 16:57:43

För några år sedan hade jag en elev som bekymrade sig lite för min arbetsbörda. När han insåg att det inte bara var han, utan även alla hans klasskamrater och eleverna i den andra parallellklassen som lämnade in bokrecensioner samtidigt (nåja, alla lämnade inte in riktigt i utsatt tid då heller), tyckte han nog att svensklärarna hade en hög arbetsbelastning. Man skulle bli tekniklärare, var hans syn på saken. Dessa hade, ansåg han nog, inte riktigt lika mycket bedömning att göra i efterhand.

Under de två dagar jag och Jonas, med förstärkning från Anne-Sofie och Tobias idag, haft STEM-utmaningar med eleverna har jag faktiskt till viss del fått vara tekniklärare och jag måste säga att det varit fantastiskt roligt att se de elever jag undervisar i svenska och engelska normalt sett i andra sammanhang. Det är verkligen ett annat lärande. Jag skulle dock vilja hävda att påståendet att man lär sig av att göra inte stämmer. Man lär sig genom att göra. En petitess kan tyckas, men de två utmaningar som konstruerats idag och igår visar detta tydligt. Hade eleverna först gjort en vindsnurra som lyfter en vikt och sedan fått spåna fritt kring det som händer tror jag inte att de hade kommit fram till alls samma utvecklade lärande som när de först fick veta vad energi är, olika energiformer och sedan fick se och uppleva hur rörelseenergin omvandlades till lägesenergi. På samma sätt blev lärandet kring värmeenergin i korvugnen mer strukturerat.

Så nu kan jag säga att jag i alla fall vet till viss del hur det är att vara tekniklärare. Men jag tror ändå att jag i slutändan föredrar att vara språklärare. Vi har ju den tysta läsningen.Nytt skolutvecklingsprojekt

S.T.E.M Posted on 2016-10-26 13:27:15

Sandgärdskolan har blivit med ett nytt projekt! Genom lite bananskalshalkande har vi, som svensk partnerskola till Högskolan i Borås kommit med i ett Erasmus-finansierat projekt som heter GIGS (Getting Girls Into Global STEM). Grundantagandet är att framtidens medborgare kommer att behöva djupare kunskaper i det som på engelska benämns med akronymen STEM (Science Technology Engineering Mathematics) och att de inte är tillräckligt intresserade av dessa ämnen (som faller in i skolans NO huvudsakligen). Den minnesgode kommer ihåg att detta var ett av de områden som Johan var mest intresserad av på BETT i januari. Det finns alltså en IKT-ingång här också.

Johan har bytt arbetsuppgifter på skolan och det blir därför jag och Jonas som kommer bli engagerade från Sandgärdskolans sida. Fördelningen är sådan att Jonas tar hand om det ämnesdidaktiska och jag tar hand om den bit som faller in under praxisnära forskning. Det som gör detta projekt allra intressantast för mig är att eleverna är så delaktiga i utvecklingsarbetet som de är.

Jag och Jonas verkar förstå detta arbete och projekt lite mer för varje gång som vi är i kontakt med de huvudansvariga på universitetet i Hull, men allt skall börja med lokalt implementerade STEM-utmaningar. Dessa utmaningar förstår vi (just nu) som arbetsområden i NO. Det kan till exempel vara vattenrening för en ökad förståelse för vattnets betydelse för livet. Varje partnerskola (det finns fyra totalt) får en STEM-utmaning som man är huvudansvarig för och blir samtidigt medhjälpande skola till ett annat. Eleverna kommer in på så vis att det är äldre elever (i vårt fall elever i år 9) som skall planera undervisning i det aktuella området för yngre elever (i vårt fall år 6). Erfarenheterna från arbetet med planering, genomförande och utvärdering av undervisningen skall sedan leda till ett e-läromedel som skrivs av eleverna tillsammans med elevkollegorna från de andra länderna.

Förutom den elevaktiva delen av projektet kommer även en digital resurs för lärarutveckling att skapas och en resurs för lärarutbildning. Det är därför även lärarutbildningar i de fyra länderna kopplade till projektet. I Sverige följaktligen Högskolan i Borås.

Som tidigare nämnt förstår vi innehållet och målen lite annorlunda och bättre för varje gång vi kommer i kontakt med de andra, och allt är ännu bara i sin linda. Första fysiska träffen är i Hull 10-11 november. Mer om detta kommer att komma.

Ytterligare information om projektet och om de deltagande skolorna finns på http://gigsproject.eu/STEM

S.T.E.M Posted on 2016-01-21 16:32:04

BETT Torsdag.

Egentligen kan dagen summeras med en enkel mening: Total information overload! Känslan av att bli fullständigt överväldigad av mängden utställare och föreläsningar. Efter att ha blivit väl omhändertagna på tuben så att vi lätt hittade rätt så inleddes dagen men en föreläsning om hur skolorna kan öka intresset hos flickor för STEM vilket står för Science Technology Engineering and Mathematics. En intressant föreläsning som egentligen utmynnade i att bemöta alla ellever på ett könsneutralt sätt och uppmana flickor att ge STEM en chans.

Min andra föreläsning, To beacon or not to beacon handlade om att göra skolan interaktiv. Detta kan genomföras med små elektroniska sensorer som skickar information via bluetooth. Man kan hämta hem appar för olika ändamål och lätt programrea innehållet i sensorerna till det man vill ha. Föreläsarens @chrispenny favorittapp för detta hette locly. Föreläsaren utlovade en bluetooth beacon till den i publiken som kunde komma på ett innovativt sätt att använda den som han inte redan nämt. Jag föreslog att man kunde använda den ihop med synskadade, jag vann och fick en hel låda dvs 2st. grymt häftigt. Funkar med nästan alla typer av enheter.

En tredjedel av ytan på mässan har jag gått igenom, MYCKET handlar om NO, Teknik och MATTE. Men störst är nog programmering. Alla elever i årskurs 7 och alla lärare i England kommer att få ett litet kretskort som heter microbit, detta är ett programmerbart kretskort som kan både ta emot och skicka signaler. ASHÄFTIGT, och kommer det bli tillgängligt i Sverige så vill jag ha. Microsoft och BBC är sponsorerna bakom denna satsning i England.

En av föreläsningarna handlade om hur man kan lära ut STEM via plattor. Jag är lite tveksam till denna föreläsning då de använde sig av datorer för att visa istället för t.ex iPads. Vissa av programmen fungerade dessutom inte på iPads bara på datorer.

Ett häftigt fysiksimuleringsprogram hittar ni på http://scuzzstuff.org/oe_cake/ fler länkar kommer senare.