Blog Image

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Mer programmering på BETT

Teknik Posted on 2016-01-22 21:31:19

BETT Fredag
Dagen inleddes för mig med en föreläsning 10.15, How coding supports problemsolving in the curriculum. Grundanledningen till britternas kärlek till kod är inte bara att det är med i deras kursplan. Britterna har insett att bristen på ingenjörer är så påtaglig att det måste ageras nu!

Man kan börja med förståelse av datalogisk tänkande eller datalogisk problemlösning från tidig ålder. Man behöver inte ens ha tillgång till ett digitalt verktyg. Det går att jobba med vägbeskrivningar eller andra instruktioner.

Föreläsaren hävdar att ICT är att lära eleverna använda befintlig teknik ledans kodning är till för att lära eleverna skapa eget material.
Värt att kolla är Discovery education som låg som grund för föreläsningen. http://www.discoveryeducation.com

Jag var på föreläsning om microsofts nya platta och one note där de simulerat ett Hogwarts med magiska föreläsningar. Coolt men knappast aktuellt för vår undervisning.

Vidare så var jag på en föreläsning om digitala instrument för att samla vetenskaplig data till fysik, biologi och kemi. Fantastiskt och jättehäftigt, men dyrt.
http://minisite.einsteinworld.com/

Vidare så har jag hunnit över dem flesta utställarna. Mycket handlar om lärplattformar, skrivarlösningar och säkerhetslösningar, resten handlar om STEM och programmerbara prylar. Detta är såklart min uppfattning med mina glasögon på. Andra kan såklart ha helt andra uppfattningar. Detta inlägg är skrivet på kvarterspubben där vi har tillgång till wi-fi detta är inte en självklarhet på vårt hotell. Tyvärr vägrar iPaden att lägga bilder på bloggen så det får jag komplettera med i morgon när jag har wi-fi till datorn. Tack för idag. Imorgon blir det hemfärd. //JohanVad funkar och vad funkar inte?

Teknik Posted on 2016-01-22 15:57:30

Två sessioner med egentligen liknande innehåll fick mig att fundera på vad som funkar i lärandet och vad som inte funkar. I det första exemplet presenterade den amerikanska före detta skolledaren Lorraine Lange formativ bedömning och hur det skulle kunna vara nyckeln för att komma åt elever som inte presterar det de skall. Utövare av formativ bedömning beskylls ofta för att missa det andra benet i processen, nämligen hur man använder informationen formativt som man får fram genom bedömningen. Intressant nog missade Lange det första benet, nämligen varför eleverna lärde sig bättre och effektivare. Ordet metakognition svischade förbi, men i övrigt var det mest fokus på att ordet test inte fick användas (det skulle vara assessment) och att eleverna inte skulle få reda på resultaten av bedömningarna. Intressant misslyckande.

Exempel 2 handlade om evidensbasering. Om formativ bedömning är ett laddat uttryck så är väl risken att evidens kommer att bli nästa. Det var dock oerhört befriande att höra professor Steven Higgins prata om att det vi framförallt gör fel är att fundera på tekniken och vad vi skall göra med den istället för att fundera på de bekymmer vi vill lösa och hur tekniken kan användas till det. Genom ett antal tankeväckande historiska exempel (film, TV, smart board, Skinners undervisningsmaskiner) visade Higgins hur vi alltid har trott att framtiden kommer att innehålla något helt annat än vad det i själva verket visar sig göra. En teknisk intervention får effekt, men inte mer effekt än valfri intervention och när man kompenserat för socio-ekonomiska effekter är tekniska interventioner ofta effektlösa. De tekniska interventioner som trots allt varit framgångsrika har varit de som förbättrat interaktion. Teknik skall stötta lärarna, inte ersätta dem.