Blog Image

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Gemensamma satsningar

Föreläsningar Posted on 2016-11-16 09:26:17

Borås stads skolorganisation förändras. Huvudansvaret kommer framöver inte att ligga på kommundelsförvaltning, utan på en gemensam grundskoleförvaltning. Ansvarig för denna var ute på skolan för att presentera sig och sina idéer för några veckor sedan. Jag och Jonas tyckte att det var sunda idéer om skolutveckling som hördes. Det som sades kan sammanfattas med att har man en bra idé för sin skola skall man försöka genomföra den och då vill förvaltningen gärna erbjuda stöd på olika sätt. Däremot var man inte så sugna på stora gemensamma projekt som alla skall applicera på sin lokala verksamhet.

Vi pratade en del om detta efteråt, både på skolan och under vår tid i Hull. En sak vi aldrig frågade den nye chefen, men funderade på, var vad som skulle hända med Utvecklingsenheten. De lever ju till viss del på top-down-aktiviteter. Igår var det förstelärarkonferens i Borås. Den nye chefen talade igen och pratade då återigen om att lita på lärarnas kompetens och omdömen vad gäller utveckling. Det som sedan följde var lite märkligt. Den föreläsning som kom kan nämligen mycket väl tolkas som att alla förstelärare i Borås grundskolor (i alla fall de som var på konferensen) nu får i uppdrag att göra en organisationsanalys för att därefter stärka det kollegiala lärandet. Top-down. Man skulle å andra sidan kunna tolka det som att organisationsanalysen skall leda till att man lokalt på respektive skola kommer fram till vad som behöver stärkas i just den lokala organisationen och sedan får stöd i de åtgärder/förändringar man vill genomföra. Vi hoppas på det sistnämnda.Susanne Frostenäs inlägg från SETT

Föreläsningar Posted on 2016-05-09 08:50:55


Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!


väg hem efter tre fantastiska, inspirerande dagar på #SETT 2016. I år
hade konferensen tre huvudspår: inkludering, vetenskaplig grund och
lärmiljöer. Själv har jag främst fokuserat på att gå på de föreläsningar
som har handlat om inkludering och vetenskaplig grund. En röd tråd och
ett tydligt budskap under dessa dagar har varit vikten av relationer.
Vikten av att man som vuxen är genuint intresserad, engagerad och
motiverad att förstå eleverna och vilja lära känna dem som grunden till
en relation. Denna relation ligger sedan till grund för den fortsatta
relationen i lärandet och klassrummet. Det blir som ett kontrakt som
främjar ett samarbete mellan elev och lärare.

Först ut var Jenny
Edvardsson
: Hur skapa en undervisning där alla kan delta? inkluderande
undervisning. Hon beskrev sitt arbete med hur hon konkret arbetade i
klassrummet för att ha en undervisning som når alla. Det man slogs av
var med vilken värme och vilket engagemang hon talade om sina elever.
Hon avslutade med att betona vikten av höga förväntningar på elevernas
förmåga och vilja att lära sig. Barn gör rätt om de kan! För mer
information kan ni läsa min kollega Camilla Hedlunds sammanfattning av
föreläsningens innehåll.

Peter Friberg, psykolog pratade om Att
arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Även han pratade om
relationer. Som vuxen ska man skapa en allians genom att skapa en
relation. Lyssna på dem och visa förståelse. Visa ett genuint intresse
genom frågor. Inte skälla, gnälla, tjata! Barn väljer att göra rätt om
de kan!

Föreläsningen Shift vem vinner maktkampen? med Aiman
Jihar
lärde oss att det fungerar i samspelet när eleven har en stark
tillit och relation till läraren. Du kan lita på mig! Shift innebär att
flytta fokus från skälla, gnälla och tjata till att reflektion kommer
till stånd. Inlärning sker vid reflektion kring hur beteendet påverkar
andra och sig själv.
Han talade dessutom om ytbehandling
(tillsägelser och tillrättavisning) och grundbehandling: att verkligen
gå till djupet med att förstå varför ett visst beteende uppstår och
reflektera kring hur det kan förändras genom att ställa öppna frågor. Vi
ska skapa en allians, ett allianskonto som tål att sättas in på men
även uttag.

Ytterligare en föreläsning Att gilla olika. På
riktigt med Malin Wiklund betonade vikten av goda relationer. Det som
gjort störst skillnad för eleverna i deras skolframgång är relationer
mellan lärare och elever. Eleverna ska känna trygghet, tillit, glädje.
De känner sig välkomna när eleverna blir sedda genom att vi känner till
deras styrkor och behov av stöd. Skapa relation genom att visa
nyfikenhet. Visa din kompetens genom skolfokus och genom följdfrågor
visa glädje och trygghet. På detta sätt visar du att eleven att hen kan
lita på dig!

Även Kalle Zackari Wahlström, ”Gympaläraren” pratade
om att ordna så det blir bra för eleven. Vi vuxna måste engagera oss
för att få ungdomarnas förtroende och tillit. Vi måste lyssna och agera
för att åstadkomma en skillnad.

Jag tycker att jag är en lärare
som har lätt för att skapa relationer till eleverna så en god bit har
jag kommit, men mitt stora utvecklingsområde är Shift! Byte av fokus i
det som kan bli en maktkamp.
Shift! Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!

/Susanne FrostenäsInspiration

Föreläsningar Posted on 2016-04-28 17:08:28

På väg hem från 3 inspirerande SETT – dagar

Fullproppad med inspiration, trött och nöjd när jag precis
har satt mig på tåget hem så inser jag att det är nu jobbet börjar. Jag slås
återigen som så ofta förr över att man aldrig får stagnera och nöja sig med
situationen som den är. Även om vi redan
gör mycket av det som har sagt så kan vi alltid göra lite till. Det handlar om
utveckling, utveckling för elever såväl som för pedagoger. Vi blir aldrig
fullärda och ett sätt att utvecklas vidare är att fokusera mer på att utveckla
kunskap tillsammans med eleverna.

Funderar vidare över hur jag kan sammanfatta alla
föreläsningar och allt jag har varit med om. Det ordet som framförallt kommer
upp är inspiration och påminnelse. Påminnelser som t.ex. att alla elever ska
uppleva ett klassrum oavsett behov och vikten av att bygga relationer och att aldrig sänka vår förväntningar på eleverna. Sådant
som vi redan arbetar med på vår skola men som vi säkert mår bra av att blir
påminda om emellanåt för att inte stagnera och för att få en – ja, just det ja,
inlevelse. Det i sin tur beror säkert på alla inspirerande och kompetenta
kollegor på skolan.

Flera föreläsare har också talat om kollegialt lärande och
vilka fantastiska vinster det ger och det tror jag också. Det finns massor med
vinster med det och jag skulle önska mig mer kollegialt utbyte framöver. Jag
funderar vidare över vilka hinder som skulle kunna finnas omkring det och tankarna
som då slår mig är att det kan vara svårt att få alla att dela med sig av sina
tankar och brist på tid. Jag är dock övertygad om att om vi får till det i ännu högre
grad än idag så når vi tillsammans ännu längre.

Sist men inte minst så har det också varit oerhört roligt
att lära känna alla dessa härliga kollegor som jag har haft förmånen att få
tillbringa tre dagar tillsammans medRelationer, relationer, relationer

Föreläsningar Posted on 2016-04-28 16:31:47

Tre dagar, elva föreläsningar… Det flera av dessa föreläsare tar upp är vikten av goda relationer för att vara framgångsrik med sin undervisning. Engagemang, höga förväntningar och se varje elev. Gärna med avväpnande humor också. Lättare sagt än gjort? Jo kanske, men jag håller verkligen med om att goda relationer är något som hjälper mig att få med mig eleverna på tåget (vilket leder till att de vill lära sig mer).

Aiman Jihar menar att tillsägelser är det vanligaste sättet för vuxna att utöva makt över barn. Då blir motstånd (och trots) det vanligaste sättet för barn att hantera den maktlöshet som uppstår. Vid konflikt med elev kan man som lärare bli arg och frustrerad och då tillrättavisa eleven (framför allt om eleven inte lyssnar vid första tillsägelsen). Detta kan leda till ännu större motstånd och göra att framtida samarbete med eleven blir lidande. Aiman tipsar och ger exempel på avväpnande kommentarer som förhindrar en maktkamp mellan lärare och elev. Det är också lättare att få eleven att samarbeta genom att visa att man bryr sig och bygga upp en god relation. Säg ”Hur tänker du nu?” istället för ” Lägg av med det där annars får du gå ut!”

Malin Wiklunds föreläsning (Att gilla olika. På riktigt) handlade om hur skolan kan organisera en inkluderande undervisning. Även Malin pratade mycket om ledarskap och hur man bygger relationer med eleverna. Malin berättade om hur de på Tyresö Gymnasium (Second Chance School) arbetar med att eleverna ska få en positiv start med lära-känna-samtal innan skolstart och genom att i början bygga undervisningen på elevens styrkor. Att i klassrummet utgå från den eleven som behöver mest stöd och planera utifrån dennes behov. Goda relationer skapar tillit och trygghet, vilket ger goda förutsättningar för elevrea att lyckas!

Micke Gunnarsson är en otroligt inspirerande föreläsare och väckte många tankar om relationer, förhållningssätt och kommunikation. Det var underhållande att lyssna, men jag vet inte om det var så mycket nytt egentligen. Men måste det vara något nytt för att det ska ge något? Klassar detta mer som en MåBra-föreläsning.

Den sista jag lyssnade till var ”Gympaläraren” Kalle Zackari Wahlström. Jag ska erkänna att innan jag såg första programmet var jag skeptisk. Ämnet heter ju Idrott och Hälsa och TV-seriens namn antyder att ämnet är likadant som för 30 år sedan. Jag har sedan sett samtliga avsnitt och tycker att Kalle har lyckats med sitt mål, som var att skapa en debatt om att ungdomar rör sig för lite. Han berättade i sin föreläsning att i den ursprungliga programidén skulle han vara någon slags ”Gympalärarsuperhjälte”, som kom in på en skola och skulle få alla elever att förstå hur viktigt det var med träning. Dock insåg han att hans funktion blev en helt annan, att det handlade om relationer, om ungdomar som mådde dåligt, som inte hade någon vuxen att prata med.
Kalle klev in på Vanstaskolan i Ösmo och började bygga goda relationer med dessa elever och det gjorde han så framgångsrikt att de började delta på lektionerna. Återigen detta med relationer!

Han betonade att det är vi själva som bidrar till en förändring. Det är vi lärare som kan hjälpa till att få in mer rörelse i skolan. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Det känns bra att vi på Sandgärdskolan redan har kommit överens om att införa mer rörelse under skoltid (dessutom på vetenskaplig grund). Nu måste vi bara påminna varandra så att det inte glöms bort bland alla Nationella prov, uppgifter och annat som ska göras. Självklart fick det bli en selfie också. Gympaläraren och Idrottsläraren!

Det jag tar med mig från SETT2016 är:
1) Relationer, relationer, relationer
2) Engagemang
3) Shift – Att inte hamna i maktkamp

”Det är en stor konst att möta människor där de är, inte där man önskar att de skulle vara”
Micke GunnarssonTankar på ett tåg

Föreläsningar Posted on 2016-04-28 15:54:05

På väg hem efter tredje och sista SETT-dagen. Vi är nog alla ganska trötta och nöjda. Det har varit givande dagar, med en viss ojämnhet när det gäller kvalitén på föreläsningarna, men sammanfattningsvis väldigt intressanta! Jag inledde dag 3 med att lyssna på Ann-Sofie Jägerskog, som talade om att arbeta på vetenskaplig grund med inom skolan. Hon tog upp fyra grundfrågor som vi behöver ställa oss i allt arbete med skolutveckling och kvalitetsarbete:

1) Vad baserar vi vårt utvecklingsarbete på i skolan? Ann-Sofie Jägerskog menade att vårt utvecklingsarbete ofta görs utifrån vilka vindar som blåser för tillfälle. Vi matas med sådant som kommer utifrån, andra beslutar om vad vårt utvecklingsarbete ska fokusera på. Bättre att titta på den verkliga situationen och på ett systematiskt sätt reda ut var problemen och utmaningarna finns. Sedan basera vårt utvecklingsarbete på detta. Vi behöver själva driva vårt utvecklingsarbete – det behöver komma inifrån oss själva och från vårt eget klassrum.
2) Vem kan och bör lägga den vetenskapliga grunden i skolan? Forskningen bedrivs på högskolenivå och resultaten förs vidare till skolan för att implementeras. Då uppstår ofta problem när det gäller lärarnas benägenhet att implementera forskningen. Är forskningen inte alltid relevant? Är den på en alltför allmän nivå? Skolan skulle kunna bidra mycket mer – forskning av och för lärare. I en drömsituation sker hela tiden ett ömsesidigt utbyte på lika nivå mellan akademi och skola.
3) Vilken roll har jag som lärare i byggandet av den vetenskapliga grunden? Vi tar ofta rollen som konsument av forskning, men vi skulle i stället kunna vara aktiva producenter.
4) Hur byggs den vetenskapliga grunden? Viktigt med undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning, på en detaljnivå som gör den relevant för undervisningssituationen i klassrummet.

Utmaning: skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Hur kombinera dessa två? Ann-Sofie Jägerskog tog upp ett exempel från Fryshusets gymnasium: Här hade man tagit upp behovet av ökad måluppfyllelse. Pedagogerna arbetade i ämnesgrupper, och varje ämnesgrupp fick formulera ett utmaningsområde, något som eleverna hade särskilt svårt för. Därefter skedde en systematisk granskning av elevmaterial, man analyserade och drog slutsatser (även med hjälp av aktuell forskning), som sedan ledde till förändring i undervisningen. Ämnesgrupperna delade med sig av sina resultat till andra pedagoger.

Ann-Sofie Jägerskog menade att detta arbete hade gett upphov till ett ökat ämnesdidaktiskt kunnande och en ny sorts didaktiska samtal. Utan att avfärda gemensam fortbildning, betonade hon hur viktigt det är att utvecklingsarbetet utgår från den konkreta undervisningssituationen. Jag tyckte hennes tankar var intressanta att ta del av. Kanske något att inspireras av under nästa läsår?Nu förstår jag lite mer!

Föreläsningar Posted on 2016-04-28 15:01:29

Den andra dagen på #SETT2016 blev för mig en aha-dag. Det kanske inte var något revolutionerande som presenterades men för mig blev jag påminnd om saker och jag fick nya perspektiv på andra saker. Det blev ganska tydligt att tillsammans blir vi bättre och kan hjälpa varandra.

Den första föreläsningen jag var på var en som skulle handla om framtidens slöjd. Jag hade en föreställning om CNC-fräsar, laserskärmaskiner, 3D-printers, arduino, lilypads och mycket mer som jag ännu inte har jobbat med i min undervisning. Men när jag kom dit så fick jag höra om tre riktigt engagerade slöjdlärare, Annika Lorensson, Jennie Haraldsson och Fredrik Lindgren på Nordlyckeskolan utanför Göteborg, berätta om hur de förändrat sin undervisning från att vara en delad undervisning med tre individuella lärare som gjorde sina saker enskilt till att vara ett gemensamt ämne där två lärare samarbetade med planering, undervisning och bedömning.

Eftersom de ville jobba med slöjden som ett ämne, som det varit i läroplanen i många år, så valde de att kalla sig team slöjd.

En av de nyckelfaktorer som jag upplevde att de hade för att lyckas var att de hade en samsyn men kanske det viktigaste av allt var att de förändrade sakerna de jobbade med. Det var inte längre tillverkning av kläder och möbler (eller det kanske var lite åt det hållet också) men deras startuppgifter för terminen var alltid ett område som var något som inte var beroende av strukturen textilslöjd och trä/metallslöjd. Detta tror jag var det som efter samsynen och samarbetet var det viktigaste för att det skall lyckas. Sen att de jobbade med kamratbedömning, självbedömning och mycket mer som jag upplever som mycket vanligt i skolan idag var ju bara en bonus som gjorde att undervisningen blev ännu bättre.

Ytterligare en sak som jag gillade var att de, eller snarare eleverna, förde sina loggböcker i google apps for education, gafe, något som jag uppfattade gjorde att eleverna såg en helhet i sina projekt. Det blir något att ta efter tror jag. Måste dock kolla upp om jag som lärare får meddelande varje gång det har lagts till något i en elevs loggbok. Det behövs nästan eftersom det är svårt att hålla koll på drygt 200 loggböcker.

De avslutade att säga att man måste våga släppa sina favoritområden och testa att förändra. Skulle det inte bli bra så finns ju det andra kvar att ta upp igen och om man misslyckas så lär man sig. Att jobba som en grupp ger så mycket och man lär sig av varandra. Ett plus ett är inte två utan så mycket mycket mer.

Föreläsningen var inspirerande att lyssna på och jag längtar till en slöjdsal som är gemensam. Där eleverna kan utvecklas utan att tänka på material utan genom att tänka på förmågor och mål och nå en högre måluppfyllelse. Så det kanske är nästa steg att ta för att utveckla slöjden till ett ämne på Sandgärdskolan.

Sen var det till att bli upplyft och ta till sig en heldel aha-upplevelser. Micke Gunnarsson stod på agendan och jag hade verkligen sett fram emot denna föreläsning. Hela hans föreläsning byggde på att vi måste göra något meningsfullt. VI har 80 år på en liten boll ute i rymden, snurrisnurr, som han sa. Och visst har han en poäng i det. Vi är här och vi skall leva när vi är här. Ett litet tepops som jag tar med mig är att göra lite vardagsbus. Tillexempel stoppa i en krona i en tuggummiautomat och vrid till hälften. Tänk känslan och glädjen på det barnet som kommer sen och med en önskan i huvudet går och vrider på vreden och märker att hen får ut ett tuggummi. Glädje.

Det gick undan och det var nästa omöjligt att få ner allt han sa men jag vet att jag gick därifrån med en skön känsla i kroppen. Och får du någon gång chansen att lyssna till Micke Gunnarsson så gör det.

Direkt efter lunch hittade jag in till Tomas Kroksmark som under 45 minuter vred och vände på begreppet beprövad erfarenhet. Det var ingen direkt hit att gå på denna föreläsning direkt efter lunch då fokus inte riktigt var på topp men det mynnade ut i skolverkets texter.

I slutet av dagen var det dags för den stora händelsen för dagen. #SETTkodar där Karin Nygårds berättade om varför vi skall ha programmering i skolan. Nästan allt vi har runt omkring oss styrs av algoritmer. Hon berättade om vad programmering är eller vad det handlar om: Skriva kod, Bryta ner i delar, Använda logiskt tänkande, Debugging (försöka hitta felen), Problemlösning, Samarbete, Se mönster, Abstraktion var några av de saker hon nämnde. Sen fick vi testa att koda enkelt på code.org där vi skulle få Steve eller Alex att utföra olika handlingar. Kul!

Jag hade innan denna föreläsning trott att det skulle handla om mer och tyckte kanske att scratch är för enkelt. Men jag inser nu att som Karin sa att skall man lära sig läsa så börjar man inte med Strindberg utan kanske rim och ramsor. Och samma är det med kodning. Någonstans måste man lära sig grunderna och då kan det vara bra att börja med Scratch och jobba sig vidare sen.

En skön och mycket lärorik dag var till ända och jag åkte mot gamla stan och vandrarhemmet med en schysst känsla i kroppen.

Just det ja, ett litet vid sidan-uppdrag som jag hade fått hemifrån. Kolla hur vanligt det var med stora touch-skärmar. Och även om det fortfarande fanns projektorer och dukar så upplevde jag det som att de fanns en hel del stora skärmar med touch-funktion (kanske benämns dessa skärmar på något annat sätt men ni förstår säkert vad jag menar). Blir detta det som kommer byta ut projektorer inom en snar framtid? Vem vet, vi får väl se!Sett mässan

Föreläsningar Posted on 2016-04-27 07:29:44

Tankar från Settmässan

Är för första gången på SETT mässan och har nu lyckats samla
mina tankar, tankar efter en helt otrolig första dag. Fullmatad med givande och
inspirerande föreläsningar och idéer funderar jag över vad jag tar med mig och
hur jag har tolkat de föreläsningar som jag har varit på, svårt att välja.

Tar med mig tankar och funderingar som kanske egentligen
inte är så nya utan rätt så självklara men som man kan behöva påminnas om
emellanåt. Tankar som att vi aldrig är så tydliga när vi undervisar som vi
tror. Att vi alla har varit elever en gång i tiden. Att vi inte kan kunna allt
men att vi kan dela med oss av vår kunskap inom det område som vi är duktiga på.
Att vi ska vara stolta över vår
profession, fördelarna med att använda 3D i undervisningen och att kunskapen
framförallt uppstår när man stöter och blöter den. Jag inser också att jag
jobbar på en skola där vi redan undervisar och håller på med en hel del av det
som föreläsarna framför vilket givetvis känns väldigt roligt.

Ser fram emot ännu en spännande givande dagReflektion från den första dagen på SETT

Föreläsningar Posted on 2016-04-26 23:39:28

Första dagen är avverkad på SETT2016 och jag är full av intryck och avtryck. Även om dagen avslutades med att mitt SL-kort försvann från den plats jag lagt det på från början så har jag en positiv bild av alla de intryck som dagen gav mig. Jag gillar verkligen det myller av lärare, skolutvecklare, rektorer m.fl. som samlas på ett ställe för att träffa andra, lära sig nya saker och få nya idéer till sin undervisning. I detta myller fanns jag och jag hade i programmet letat fram spännande föreläsningar som jag ville gå på. Det är lite synd att man inte kan gå på alla föreläsningar men visst är det en styrka att vi är flera stycken från Sandgärdskolan som kan dela med sig av sina intryck under dagen. Även om jag vid vissa av föreläsningarna fick sällskap av andra från skolan så är det mina tankar som jag berättar om.

Jag började med att lyssna på Sofia Kruth från Sandhultskolan som berättade om sitt arbete med 3D-classroom. Eleverna blev mer engagerade och lärandet stärktes genom att använda denna digitala resurs. Och jag måste medge att det blir en lite wow-effekt när men med 3D-glasögon får följa med rakt in i örat och se hur örat arbetar när ljudvågorna kommer in i hörselgången eller när man får åka med in nära ett löv och in i det och ser hur fotosyntesen går till.

Anna Josefsson och Johan Klavins från Hultsfreds kommun berättade om vad som hände när 3D-printern kom in i klassrummet. Jag vet egentligen inte riktigt om det var något av de som de sa som var viktigt för mig men de som hände i mitt huvud under tiden var än viktigare. Jag ser stora möjligheter att jobba med 3D-skrivare i slöjden. Kanske som en designuppgift eller kanske mer riktigt när eleverna jobbar med estetiska uttryck. Kanske få programmera fram en modell av en stol. Varför riste sen när de skrivit ut den så bygga den i naturlig storlek i slöjden. Eller använda utskrivna delar som delar i ett projekt som de jobbar med i slöjden. Kanske är det ett sätt att föra slöjden vidare och utveckla undervisningen och redskapen. Hoppas att det någonting kommer finnas möjlighet att låna en 3D-skrivare och få testa den med eleverna för att se hur och vad den kan tillföra. Men jag tror att det finns många fler saker som den skulle kunna tillföra till min undervisning.

Efter lunchen var det dags för Elisabeth Jagell på Växthusets slöjdsalar i Uppsala att berätta om hur hon jobbar med digitala hjälpmedel i sin slöjdundervisning. Hon använder bloggen mycket i sin undervisning och det är ofta eleverna som gör att bloggen utvecklas. I sin föreläsning berättade Elisabeth om många appar och nätbaserade digitala resurser som Tinytap (bygga frågespel till begrepp), Chatterpix (gör att verktygen kan tala), Lexin (översätter ord) och Conqr (för att göra flash-kort för att koppla begrepp med bild) men det är ändå hennes arbete med eleverna som jag blir imponerad av. Det känns som att Elisabeth är mycket bra på att fånga elevernas intressen och möta dem precis där de är. Kanske är jag där också men det har fått mig att verkligen fundera över det jag gör och på vilket sätt jag kan bli bättre.

Under dagen träffade jag många personer och som alltid är det jättetrevligt att träffa dem som man annars bara ser på nätet. Det blir liksom något annat att prata ”in real life”. Jag hade bland annat ett långt samtal med ett ”stort” utbildningsföretag om läromedel i slöjd. Och framför allt digitala läromedel. Jag vet att jag blev mycket klokare under samtalet och jag hoppas att jag tillförde en del tankar till företagets framtida arbete. Och vem vet, kanske har jag sått ett frö till ett nytt digitalt läromedel och kanske är jag i framtiden en del av ett sådant läromedel. Men till dess kommer jag ta med mig alla mina lärdomar och tankar från dagen till min egna undervisning och min egna digitala undervisning.Next »