Det är givetvis kul med GIGS och allt vad det innebär för skolutveckling och tankar om undervisning och lärande. Idag har dock jag och engelsklärarkollegan Kristina fått den stora förmånen att delta på en public lesson i engelska. Detta tog mig tillbaka till både min bakgrund i engelskdidaktiken och min bakgrund i lesson/learning study.

Inbjudande skola var Kilskolan i Sparsör. Denna skola tidigare arbetat med learning study med Maria och Henrik från learningstudy.se,vilket gör att jag har många referenspunkter gemensamt med dem. Ytterligare en gemensam nämnare kom när jag märkte att en av de inbjudna gästerna från Hong Kong var Dr Ellen Zhang som jag träffat i LS-sammanhang tidigare (WALS 2013). Dr Zhang benämnde för övrigt i diskussionen efter lektionen Maria och Henrik för ”the Godmother and godfather of learning study in Sweden”. Hmm, kan undra vad Ference Marton, Ulla Runesson och Mona Holmqvist säger om det?

Dagens lektion behandlade alltså skolämnet engelska och mer exakt att lära eleverna utveckla sin förmåga att samtala och få upp ögonen för en god konversation. Detta är väldigt nära det jag själv forskat på (vilket man bland annat kan läsa här). Det finns många detaljer att ta upp från såväl min egen forskning som från dagens lektion, men en sak som jag lyfte i diskussionen efter lektionen var vikten av att se klassrummet som en laboration och hur vi som observerande lärare ser saker som man måste vara lärare för att se. Bevis på lärande och hur elever reagerar på en viss instruktion. Det är genom att analysera vår egen verksamhet som vi kan utveckla den. Om inte vi själva kan äga vår profession lämnar vi ut den till allsköns charlataner.