Hur kan man sammanfatta BETT? Jag skulle vilja knyta ihop några trådar som hängt lite löst inför och under mässan.

Nej, jag har inte fått några heureka-ögonblick där det plötsligt gått upp för mig att vi måste börja göra på ett visst sätt eller börja använda en viss pryl eller program. Och tur är väl det för om man skulle få den typen av infall är sannolikheten för att de skulle vara välgrundade och övervägda relativt liten. Däremot har jag sett en del kul tekniska lösningar och prylar.

Vad jag yttermera har fått en ökad medvetenhet om är vikten av att vi måste se problemet först och därefter fundera på vad vi behöver för att kunna lösa det. Är det ett nytt program eller en ny sak? Är det ett förändrat tankesätt och förändrade metoder eller rentav nytt material? Det var intressant att så många av de sessioner och föreläsningar av olika slag som jag besökte påpekade att vi måste se bakåt för att förstå framåt. Denna försiktighet och skepticism kontrasterades mot den flodvåg av hightech som sköljde över en från de olika montrarna. Vad gäller lärandet tycker jag mig också ha sett mer än ett exempel på att lärande i allmänhet och av teknikrelaterade saker i synnerhet verkar ligga i deltagande i de praktiker som dessa objekt skapar eller i deltagande i den kommunikation som de skapar. Man behöver både som elev och som lärare vara med i aktiviteten, det duger inte att stå som passiv åskådare och bara observera.

Slutligen då; är det värt det? Med “det” menar jag i detta fallet en resa till BETT. Jag skrev i ett inledande inlägg att jag var medveten om den kritik som riktas mot mässor som BETT (och SETT) och den har naturligtvis dykt upp nu också, även om mitt Twitterflöde även har innehållit påfallande många röster som närmast ber om ursäkt för att de varit på mässan. Guilty conscience. Jag har hört många intressanta sessioner och sett en del roliga saker. Detta gör jag på alla konferenser jag åker på. Den stora behållningen har varit just sessionerna. Det är ytterst tveksamt om jag skulle rekommendera någon skola att skicka samtliga lärare i 3-4 dagar till London för att höra 8-10 “intressanta föreläsningar”, det kan man göra mycket billigare på hemmaplan. Det är för övrigt tveksamt om det över huvud taget är väl investerade pengar för en skola att skicka alla lärare på ett och samma evenemang. Jag har dock fått med mig mycket. Jag kommer att förmedla mycket.

Hur är det då med att sälja sig till kapitalet som det faktiskt innebär att gå på “gratis” mässa? Jag har njutit av att kunna gå omkring, bli intresserad av något och då prata med representanter och få mer information och kanske testa. Jag har aldrig känt mig påflugen av försäljare på det vis som man kan känna sig när man får skräpmail från föreläsningsarrangörer som erbjuder lösning på “oroliga klasser”, eller förlag som besöker en på skolan för att sälja böcker. Inslagen från marknaden har inte stört. Så kort sagt, jag har tyckt det har varit värt de pengar som det kostat skolan att skicka mig, men jag skulle inte rekommendera min eller någon annan skola att skicka samtliga anställda.