Vissa engelska uttryck passar sig inte riktigt för översättning. Learner experience research är nog ett av dem. Fredagens första session behandlade hur som helst detta i relation till digital litteracitet (även det ett uttryck som inte är helt kompatibelt med svenskan). Professor Rhona Sharpe var inte riktigt nere i teorier om lärande i sin presentation, men det var ändå spännande att dra vissa slutsatser om de resultat som visades.

Genom denna forskningstradition har man kommit fram till att learners teknikanvändande är kontextualiserat, personligt och varierat. Det trycktes i sammanhanget på att det som elever i stor utsträckning behöver stöd med är organisation, och inte tekniksupport.

För att bli en framgångsrik learner behöver man alltså stöd med att prioritera, det vill säga organisera sitt lärande. Man behöver som lärare delta i elevens arbete. Och helst inte bara delta utan även bidra. Eleverna behöver stöd i att göra sitt lärande personligt och här kan man med fördel studera det som elever i behov av särskilt stöd är bra på. De (åtminstone de som klarar av att hantera sitt funktionshinder) är nämligen duktiga på att veta vad de behöver göra för att hänga med (större text, talsyntes, talbok, you name it). Vi behöver hjälpa eleverna att dokumentera sitt lärande och prof. Sharpe menade här att det är lite dödfött att försöka trycka på eleverna en ny form för att visa sin kunskap när de kanske redan använder någon annan. Tänk på presentationsformer. Varför tvinga ett visst program när eleverna redan använder ett annat och är mer bekväma med det? Slutligen behöver man få eleverna medvetna om olika mottagare för det budskap man vill förmedla. Det vill säga jag kan inte berätta om hajar på samma sätt för yngre kamrater som för min lärare. Känner igen den sista biten från min egen forskning…

Går det då att spåra någon teori om lärande här? I en av bilderna i presentationen visades en bok i en mikrovågsugn. Tanken med bilden var att illustrera hur man kan göra sitt lärande personligt genom att mikra boken för att få ett lösbladssystem som man sedan kan hantera som man vill. Digitalisera och sedan läsa på platta eller plasta in och sedan läsa i badet. Boken var Communities of practice av Lave och Wenger och det är nog inte en slump. Det fanns mycket i denna session som kan spåras ner till deltagande praktik och situerat lärande. Man blir en expert genom att först studera och därefter vara en perifer deltagare och slutligen delta fullt ut.